Snabblåntopplistan
1 000 - 100 000 kr. Lånebelopp
3 - 60 månader Löptid

Vid ett lån på 15 000 kr. till 25.95% bunden årsränta (eff. ränta på 29.3%) upplagt på 60 månader. Totalt att återbetala 26 940 kr. inkl. avgifter. (449kr./mån.). Max. eff. ränta: 29.3%.

Ska lagstiftningen på låneområdet bli strängare?

Debatten om privatlån

På den senaste tiden har riksdagen debatterat om lagen kring lån borde begränsas. En begränsning av lagen skulle innebära begränsningar på vem som får låna pengar och på vilka villkor lånen skulle ske. Som lagen är nu får alla som är myndiga som utgångspunkt låna pengar, alltså privatpersoner över 18 år. Ansökare ska endast vara folkbokförda i Sverige. Det finns heller inga regler på området som säger hur mycket en långivare får ta i ränta eller vilka andra kostnader som får tilläggas. Det är t.ex. därför du ibland kan uppleva att det på SMS-lån kan finnas en årlig räntekostnad på över 900 %. Det svarar till att det på ett helt år läggs till 900 % i kostnader. En effektiv ränta på 900 % ska dock tas med en nypa salt då procentsatsen räknas årligt. SMS-lånens löptid är ju ofta på endast 15 eller 30 dagar. Den reella räntan är därför inte så stor som talet ibland kan tyckas uttrycka. När man talar om privatlån ligger den effektiva räntan oftast inte över 20 procent. Normalt ligger den effektiva räntan på mellan 10 och 18 procent. Om man då tar i betraktning att kontokredit på ditt lönekonto i banken ofta ligger på en räntekostnad på 10-14 procent är detta inte så illa. Lån till konsumtion har andra fördelar som inte kontokrediten har. Detta är man också tvungen att ta hänsyn till. Sveriges ekonomi är i ögonblicket lite strävt. Trots att Sverige har en ekonomi som utvecklar sig bättre än i andra europeiska länder är den samhällsekonomiska situationen inte optimalt fungerande. En av de viktigaste faktorerna för att skapa växt i ekonomin är att privatpersoner inte är rädda för att spendera pengar. En af de faktorer som påverkar ekonomin är att invånarna i landet använder pengar så att det hela tiden är pengar i omlopp. En åtstramning av reglerna på låneområdet kan försämra lånemöjligheterna för svenskar vilket kan skada samhällsekonomin. Det är därför en väldigt nyanserad fråga som inte har ett enkelt svar. Metatitle: Ska lagstiftningen på låneområdet bli strängare? Metadescription: Riksdagen debatterar för närvarande om lagen om inlåning och utlåning ska bli strängare. Detta kan resultera i en begränsning på den effektiva räntans storlek som långivarna måste rätta sig efter.

Debatten om privatlån

På den senaste tiden har riksdagen debatterat om lagen kring lån borde begränsas. En begränsning av lagen skulle innebära begränsningar på vem som får låna pengar och på vilka villkor lånen skulle ske. Som lagen är nu får alla som är myndiga som utgångspunkt låna pengar, alltså privatpersoner över 18 år. Ansökare ska endast vara folkbokförda i Sverige. Det finns heller inga regler på området som säger hur mycket en långivare får ta i ränta eller vilka andra kostnader som får tilläggas. Det är t.ex. därför du ibland kan uppleva att det på SMS-lån kan finnas en årlig räntekostnad på över 900 %. Det svarar till att det på ett helt år läggs till 900 % i kostnader. En effektiv ränta på 900 % ska dock tas med en nypa salt då procentsatsen räknas årligt. SMS-lånens löptid är ju ofta på endast 15 eller 30 dagar. Den reella räntan är därför inte så stor som talet ibland kan tyckas uttrycka. När man talar om privatlån ligger den effektiva räntan oftast inte över 20 procent. Normalt ligger den effektiva räntan på mellan 10 och 18 procent. Om man då tar i betraktning att kontokredit på ditt lönekonto i banken ofta ligger på en räntekostnad på 10-14 procent är detta inte så illa. Lån till konsumtion har andra fördelar som inte kontokrediten har. Detta är man också tvungen att ta hänsyn till. Sveriges ekonomi är i ögonblicket lite strävt. Trots att Sverige har en ekonomi som utvecklar sig bättre än i andra europeiska länder är den samhällsekonomiska situationen inte optimalt fungerande. En av de viktigaste faktorerna för att skapa växt i ekonomin är att privatpersoner inte är rädda för att spendera pengar. En af de faktorer som påverkar ekonomin är att invånarna i landet använder pengar så att det hela tiden är pengar i omlopp. En åtstramning av reglerna på låneområdet kan försämra lånemöjligheterna för svenskar vilket kan skada samhällsekonomin. Det är därför en väldigt nyanserad fråga som inte har ett enkelt svar.

Konsekvenser vid misskötsel av lån

Det är viktigt att hålla tidsfristerna vid återbetalning av lån. Vid utebliven eller för sen betalning kan det få negativa konsekvenser för dina framtida betalningar. Långivare får möjligheten att säga upp eller ändra dina betalningsvillkor utan att det kan ställas motkrav. Konsekvenserna kan vara att de kräver återbetalning av lånet omedelbart utan ytterligare varsel vilket kan resultera i inkasso. Om betalningsfristerna inte följs kommer långivaren ofta lägga till en dröjsmålsränta för hantering av den sena betalningen. Utöver det kan det få konsekvenser för avbetalningsplanen och göra att den samlade återbetalningen ökar markant. Långivaren kommer oftast att registrera låntagaren med en betalningsanmärkning för att säkra sig mot framtida förluster. Det rekommenderas därför att man följer alla tidsfrister och att det inte sker någon misskötsel med återbetalningen.

Adress: Nordic Global Commerce ApS - Fyllestedvej 20 - 5464 Brenderup Fyn - DK - VAT: 40798374
Copyright © 2023 NordicBanker - All Rights Reserved
Nordic Global Commerce ApS - Fyllestedvej 20 - 5464 Brenderup - Denmark - CVR/VAT: DK40798374