Snabblåntopplistan
1 000 - 100 000 kr. Lånebelopp
3 - 60 månader Löptid

Vid ett lån på 15 000 kr. till 25.95% bunden årsränta (eff. ränta på 29.3%) upplagt på 60 månader. Totalt att återbetala 26 940 kr. inkl. avgifter. (449kr./mån.). Max. eff. ränta: 29.3%.

Avbetalning av uppbyggd skuld och skuldsanering

Skuld. Ett litet ord, men ofta en stor börda. På ett sätt kan man ju välja att betrakta sin skuld positivt, på samma sätt som de räkningar som med jämna mellanrum trillar in i brevlådan. De är ju båda ett uttryck för att det finns någon som tror på att man kan betala det man är skyldig dem. Skulden blir först problematisk i det tillfället man inte kan avbetala den. Det sägs att pengar varken kan köpa lycka, kärlek eller en god hälsa. Men det är dock många olyckor och missförhållanden man kan hålla borta från dörren om man bara har en ekonomi i förhållandevis bra skick. De flesta svenskar har en skuld i en eller annan utsträckning. Förbruksskuld, personlig skuld, kreditkortsskuld, bilskuld, bolån skuld osv.. Det hör man ofta om och gärna följt att ett varningens finger. Men samtidigt har de flesta svenskar också bra banktillgodohavanden, hem kapital, och andra mer eller mindre värdefulla ägodelar. Så det ser faktiskt inte så dåligt ut som 'rubrikerna' gärna ger uttryck för. Trots det kan man ju ändå vilja om att avbetala sin skuld, till exempel för att det allt som allt oftast är dyrare att sitta inne med skulden än att inte ha den. Kreditkort och privatlån har en ränta på omkring 7% och 20% och det säger sig självt att de pengarna kan man använda till något mer förnuftigt. Speciellt i tider då tillgodohavande på banken närmast inte ger någon ränta eller som i vissa tillfällen då banken tar en avgift för att man har pengar stående. För de svenskar där skulder är det största problemet, finns det dem som utöver skulden inte har så mycket annat att kalla deras eget. För dessa personer är skulden en tyngande faktor i vardagen. Desto större skulden är, desto färre är möjligheterna. Och är man oturlig och får betalningsanmärkning stängs dörrar så att det blir svårt resa sig och ändra sina levnadsvillkor - för alltid. Föreställ dig en situation där en låneomläggning kunde reducera dina utgifter till et nivå, där du kan avbetala alla sitt, men låneomläggningen är inte möjlig på grund av betalningsanmärkningen. Oavsett hur bra du kan dokumentera att en omläggnigningen tillgodoser alla och kan genomföras är det inte möjligt. Det är en trist gränd att hamna i och den hårda sanningen är att det är dyrt att vara fattig. Det är kanske några som menar att det är självförvållat och det är i vissa tilfällen också sanningen. Det finns ju några med ren oansvarlighet som satt sig själva i situationen. Men i väldigt många tillfällen är det inte självförvållat. Det är helt enkelt omständigheter utanför personens kontroll som har gjort att saker plötsligt ser så desperata ut. Det finns lyckligtvis en ordning som kallas skuldsanering. Denna administreras av Kronofogden och innebär att man under vissa omständigheter kan slippa för att betala hela eller delar av skulden. Det krävs att man ska vara svårt skuldsatt, där man inte har möjlighet att betala tillbaka skulden på många år och där man ser till en helhetsbedömning vid både personliga och ekonomiska förhållanden. Skuldsanering är inte något man bara får, det krävs mycket förarbete i form av ansökningar som ska utfyllas och dokumentation som ska skaffas fram. Dessutom finns det särskilda villkor som är bundet till skuldsanering. Grunderna ska naturligtvis väga tungt för att skulden ska avskrivas. Mer om villkor och vägledning hittas på Kronofogden.

Konsekvenser vid misskötsel av lån

Det är viktigt att hålla tidsfristerna vid återbetalning av lån. Vid utebliven eller för sen betalning kan det få negativa konsekvenser för dina framtida betalningar. Långivare får möjligheten att säga upp eller ändra dina betalningsvillkor utan att det kan ställas motkrav. Konsekvenserna kan vara att de kräver återbetalning av lånet omedelbart utan ytterligare varsel vilket kan resultera i inkasso. Om betalningsfristerna inte följs kommer långivaren ofta lägga till en dröjsmålsränta för hantering av den sena betalningen. Utöver det kan det få konsekvenser för avbetalningsplanen och göra att den samlade återbetalningen ökar markant. Långivaren kommer oftast att registrera låntagaren med en betalningsanmärkning för att säkra sig mot framtida förluster. Det rekommenderas därför att man följer alla tidsfrister och att det inte sker någon misskötsel med återbetalningen.

Adress: Nordic Global Commerce ApS - Fyllestedvej 20 - 5464 Brenderup Fyn - DK - VAT: 40798374
Copyright © 2023 NordicBanker - All Rights Reserved
Nordic Global Commerce ApS - Fyllestedvej 20 - 5464 Brenderup - Denmark - CVR/VAT: DK40798374