Istnieje wiele powodów, dla których gospodarka finansowa może być niestabilna, a budżet domowy nie być zbalansowany. Może to być spowodowane nieprzewidzianymi wydatkami, takimi jak naprawa samochodu, sprzętu domowego lub nadwyżka opłat w konkretnych okresach i nawarstwianie się rachunków. Niezależnie jednak od rodzaju sytuacji, prawie zawsze jest to niemiła niespodzianka i zaskoczenie. Bez względu, jak dobrze monitorujesz swoje finanse i jak kontrolujesz swoje wydatki starannie prowadząc domowy budżet, mogą zaistnieć nieprzyjemne sytuacje, które nadszarpną Twój budżet. Niemniej jednak, warto jest planować, kontrolować i zestawiać wpływy z wydatkami, gdyż pozwoli to na zmniejszenie ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Pozwoli to na ocenę własnych możliwości.

Czytaj dalej

Na co można wydać 500 złotych?

Mając dodatkowych 500 złotych można zrobić wiele rzeczy i wydać na potrzeby, jakie zaistniały w danej chwili. Istnieje bowiem tak wiele życzeń i pragnień, jak wielu jest ludzi. Pieniądze mogą obejmować wiele wydatków. Mogą to być rachunki, podatki, pieniądze na spłatę innych długów. Mogą również dotyczyć prywatnych potrzeb czy inwestycji, jak np. pomysły na wyposażenie wnętrza, począwszy od zakupu nowej kanapy, a na biurku kończąc. Jeśli w jednym miesiącu będzie wzięty kredyt na dłuższy okres, przeznaczone pieniądze na kolejne miesiące powinny być niższe. Wynika to z obowiązku spłaty kredytu w kolejnych miesiącach (Oczywiście zależne jest to od indywidualnych ustaleń). Zmiana taka wymusza skorygowanie domowego budżetu, ponieważ mniej pieniędzy można przeznaczyć na inne rzeczy. Jeśli jednak zdarzy się, że na początku ciężko ograniczyć tak drastycznie wydatki, może dobrym rozwiązaniem będzie pożyczka krótkoterminowa na małą kwotę w celu przystosowania się do nowej sytuacji.

Pieniądze mogą być również wydane, aby spełnić własne życzenia, jak również swoich najbliższych. Najlepiej, w mojej opinii, jest dać prezent osobie, u której spowoduje to radość w oczach. 500 złotych stwarza nowe możliwości i okazje, obok których nie powinniśmy przejść obojętnie. Dodatkowe pieniądze w kieszeni mogą pomóc sfinansować prezent dla rodziny czy przyjaciół. Jako pożyczkobiorcy, powinniśmy być świadomi tego, na co chcemy pożyczyć pieniądze. Ważne jest również, aby zdawać sobie sprawę z kosztu pożyczki, okresu spłaty i/lub ilości rat, aby mieć pewność, że zaciągnięte zobowiązanie będzie możliwe do uregulowania. Dobrą wiadomością jest fakt, że mniejsze sumy są związane z niższymi kosztami pożyczki, co zmniejsza ryzyko niespłacenia kwoty. Może się również zdarzyć, że np. pierwsza pożyczka na małą sumę jest darmowa. Firmy stosują tego rodzaju promocje w okresach, gdy zainteresowanie pożyczkami jest np. niższe. Można dzięki temu skorzystać z dodatkowych usług. W czasach kryzysu można również ubiegać się np. o obniżenie rat. W momencie, gdy pragniemy przedłużyć okres płatności, a nie posiadamy zdolności negocjacji, może to się wiązać z dodatkowymi opłatami. Odsetki mogą być wyższe lub wydłużone z czasie. Zwykle jednak, w momencie, gdy nie jesteśmy spłacić pożyczki może spotkać się to z przychylnymi warunkami i zrozumieniem. Pożyczkodawcom również zależy, aby pieniądze zostały im zwrócone. Zawsze lepiej mieć pieniądze, niż nie. Należy jednak podejmować rozważne decyzje, gdyż każde działanie niesie ze sobą odpowiednie konsekwencje.

Warunki, które muszą być spełnione, aby otrzymać pożyczkę

Nie jest zawsze wymagane posiadanie pozytywnej historii kredytowej. Możesz być zarejestrowany w BIG/BIK i ciągle być wiarygodnym pożyczkobiorcą w oczach firmy. Zdarzenie, które miało miejsce wcześniej, mogło wynikać z różnych powodów, które nie mają miejsca w obecnej sytuacji. Często wystarczające jest zaświadczenie o dochodach i stałym zatrudnieniu. Pożyczkodawcy ustalają również własne kryteria, względem których oceniają zdolność pożyczkobiorcy. Nie musi wpływać na to zdarzenie sprzed np. 15 lat. Często określają maksymalne limity, dopasowane do sytuacji pożyczkobiorcy, co zabezpiecza osobę pożyczającą pieniądze, jak również zmniejsza ryzyko niespłacenia zobowiązań. W bankach stosowana jest praktyka zaświadczeń majątkowych oraz wierzycieli, zwiększając prawdopodobieństwo i gwarancję pokrycia kredytu. W momencie zatrzymania spłaty kredytu, rzeczy oddane w zastaw są finansowane. Niemniej jednak, nie jest to praktykowane przy krótkoterminowych pożyczkach internetowych, których wymagania nie są tak wysokie. Istnieją osoby, które znalazły się na listach dłużników z powodu panującego kryzysu, niepłynnego otrzymywania środków pieniężnych i wzrastających cen produktów. Nie jest to jednak duża grupa, gdyż zdecydowana większość posiada gospodarkę w równowadze, na dobrym poziomie, co nie stwarza problemów pożyczania pieniędzy. Zwłaszcza, jeśli mowa jest o niskich kwotach w wysokości np. 500 złotych. Należy wykazać stały dochód, aby pożyczkodawca był pewien, że zarobione pieniądze mogą być przeznaczone na pokrycie zobowiązania. Wiele osób zdaje sobie sprawę jednak, czy jest w stanie uregulować pożyczkę. Planowanie domowego budżetu pozwala w prosty sposób na śledzenie wydatków oraz sum, które mogą być wydane w kolejnych miesiącach.

Faktury i rachunki, które mogą powodować sytuacje kryzysowe

Nie wszystkie rachunki są płacone każdego miesiąca. Mogą wystąpić w ciągu roku faktury, których płatność nastąpi w kolejnych okresach lub rachunki, których uregulowanie przebiega np. kwartalnie. Mogą wystąpić również inne zobowiązania, których spłata nastąpi po pół roku od momentu zaciągnięcia kredytu. Łatwo jest w takich sytuacjach zapomnieć o dodatkowych wydatkach. Opłacając je rzadko, można po pewnym czasie zapomnieć o tych kwotach i nie zaplanować odpowiedniego budżetu na pokrycie podstawowych opłat. Nie przewidziane w miesięcznym zestawieniu pieniądze mogą być sporym zaskoczeniem, zwłaszcza, gdy termin jest krótki. Wypłata jest otrzymywana na początku miesiąca, a wiele z rachunków musi być opłacanych na koniec każdego z okresów. Wystąpienie nieoczekiwanych sytuacji może spowodować kurczenie się budżetu, powstawanie deficytu oraz trudności finansowych. W celu przywrócenia zdolności finansowej warto rozważyć wzięcie niskiej pożyczki, która wystarczy na pokrycie podstawowych potrzeb, a która będzie dostatecznie mała, aby wystąpiła możliwość jej spłaty w kolejnym okresie.

Dodatkowe źródła finansowania

Jeśli masz do czynienia z dużą ilością kont bankowych i zobowiązań, może to powodować psychiczne problemy spowodowane zbyt wielkim stresem obserwowania każdego z poziomów kont osobno. Aby spojrzeć, czy gospodarska finansowa jest na stabilnym poziomie należy obserwować każde z kont osobno, jak również patrzyć na nie, jak na całość. Może to mieć negatywne konsekwencje, gdyż osoby, które są przytłoczone ciężarem spraw codziennych nie mają energii i ochoty na realizowanie własnych pasji i robienia czegoś wyjątkowego w swoim życiu, co przyniesie im radość i spokój. Ich życie jest ograniczone do zaspokajania podstawowych funkcji na poziomie absolutnego minimum. Więcej stresów powodują kredyty bankowe oraz karty kredytowe, których brak spłaty może spowodować wiele nieprzyjemnych konsekwencji, takich jak opłaty związane z opóźnieniem spłaty, czy zabranie przedmiotów oddanych w zastaw.

Często problemy finansowe odbijają się na zdrowiu i samopoczuciu osób borykających się z kryzysem. Presja środowiska w zakresie odnoszenia sukcesów i utrzymywaniu finansów na wysokim poziomie jest ogromna, co może odbić się na psychice człowieka oraz wpłynąć negatywnie na jego najbliższe otoczenie. Jeśli środowisko, sytuacja lub gospodarka są złe, oddziałuje to bezpośrednio na nastrój ludzi, stają się oni drażliwi, stwarzają wiele kłótni i sporów w codziennym życiu. W najgorszych sytuacjach ludzie, którzy nie mogą poradzić sobie ze stresem zrywają np. stosunki z bliskimi, stając się obcymi i odosobnionymi ludźmi. Zła gospodarka wpływa niszcząco na zdrowie, powodując negatywne skutki, takie jak bezsenność, złe samopoczucie w pracy oraz niskie poczucie własnej wartości. Często może oznaczać to pokazywanie złego przykładu dla dzieci, które traktują rodziców jako wzór do naśladowania i darzą szacunkiem. Ciężko jest uczyć dobrego wychowania w momencie, gdy występuje wiele problemów.
Wiele powodów, dla których ludzie chodzą do lekarza jest spowodowane złym samopoczuciem, nadciśnieniem, bezsennością. Aby utrzymać psychikę i organizm na właściwym poziome, po pewnym okresie stresów, wymagane jest branie lekarstw i tabletek, w celu uspokojenia nerwów. Zastanów się, czy jest to warte.

Małe pożyczki mogą pomóc poprawić tymczasowo własną gospodarkę pieniężną. Biorąc pod uwagę wiele aspektów, dobrym rozwiązaniem jest wzięcie mniejszej pożyczki, która będzie bardziej opłacalna. Pozwoli to, ze względu psychologicznego, na większy spokój, gdyż spłata mniejszej kwoty będzie stwarzała większe prawdopodobieństwo jej uregulowania oraz w perspektywie długoterminowej pozwoli na ustabilizowanie sytuacji. Pozwoli to również na wzięcie dokładnej kwoty, która jest potrzebna. Poprzez uzyskanie dodatkowych środków, poziom jakości życia będzie wyższy, jak również poczucie własnej wartości i możliwości gospodarki finansowej.

Informacja Wysokość Okres Wymagania  

Konsekwencje niespłacenia pożyczki

Ważne jest, aby dokonać spłaty pożyczki w terminie. Spóźniona zapłata lub niewywiązanie się z umowy mogą mieć negatywne konsekwencje przy zaciąganiu kolejnych zobowiązań. Przy niedotrzymaniu terminów płatności, pożyczkodawcy wymagają zwykle dodatkowej opłaty za opóźnienie w spłacie. W rezultacie może wzrosnąć całkowity koszt pożyczki. Pożyczkodawca będzie mógł także odwołać się od umowy lub zmienić warunki spłaty. Następstwami mogą być również poważniejsze sankcje finansowe zgodne z umową lub może zostać uruchomiona procedura windykacyjna i przekazanie sprawy komornikowi w celu ściągnięcia należności poprzez przejęcie mienia do wartości długu. Pożyczkodawca może również zgłosić dłużnika do rejestrów gospodarczych, jak np. do Krajowego Rejestru Dłużników w celu poinformowania innych instytucji finansowych o niewiarygodnym pożyczkobiorcy oraz przyszłej ochrony przed stratami. Zachęca się zatem, aby dotrzymywać terminów płatności, a w razie problemów kontaktować się jak najszybciej z pożyczkodawcą w celu przedłużenia okresu spłaty.