Ile chcesz pożyczyć? zł.

Coraz więcej pożyczkodawców reklamuje swoje usługi jako pożyczki bez BIK. Co to właściwie oznacza? Przeczytaj artykuł poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

Podczas zaciągania kredytów w bankach klienci, zarówno firmy, jak i osoby prywatne, są sprawdzani pod kątem zdolności i wiarygodności finansowej. Część informacji w tym zakresie dostarczają bankom BIK i BIG. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) i Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) to instytucje, które są często mylone przez użytkowników. Tymczasem są to zupełnie odrębne organizacje, a wiedza na ich temat jest konieczna w momencie, kiedy pragniemy pożyczyć pieniądze. Pozytywna historia spłacalności długów w BIK ma dominujące znaczenie, kiedy ubiegamy się o kredyt. Natomiast BIG jest kojarzony głównie z rejestrami dłużników, które to listy wpływają negatywnie na decyzję pożyczkową. Obie te instytucje stanowią swojego rodzaju uzupełnienie.

 

Dla kogo istotne są pożyczki bez BIK

Jeśli znalazłeś się na liście BIK-u / BIG-u pewnie zastanawiasz się czy możesz jeszcze otrzymać pożyczkę lub kredyt w banku pomimo negatywnej historii kredytowej. Zgodnie z prawem, każda instytucja finansowa przed udzieleniem pożyczki ma obowiązek sprawdzać pożyczkobiorcę pod kątem wiarygodności. Zaletą jednak większości krótkoterminowych pożyczek internetowych jest to, że pożyczkodawcy nie uwzględniają tych list podczas podejmowania decyzji pożyczkowych. Wystarczające dla nich może być np. zaświadczenie o stałych dochodach. Jest to wygodne dla osób, które nie były w stanie spłacić zobowiązań na czas, w sytuacji np. utraty pracy.
Jeśli jednak chcesz zobaczyć, z czystej ciekawości, jak wygląda Twoja historia kredytowa, możesz bezpłatnie raz na pół roku sprawdzić stan swoich zobowiązań, na przykład przed złożeniem wniosku o kolejną pożyczkę. Każdy kolejny Raport o Sobie kosztuje tylko 6,5 zł brutto. Dzięki temu będziesz świadom swojej sytuacji, jak również możesz zobaczyć jak postrzegają Cię pożyczkodawcy i kto o Ciebie pytał w rejestrach. Możliwe jest również sprawdzenie potencjalnego kontrahenta pod względem solidności. Ważne jest kontrolowanie swojej historii kredytowej, gdyż może się zdarzyć, że zostanie Tobie przypisane nieistniejące zobowiązanie, które może przeszkodzić w ubieganiu się o kredyt.
Pojawić się na listach dłużników jest niezwykle łatwo. Wystarczy zalegać ze spłatą kredytu, rachunków, a nawet pożyczką od sąsiada. Jeśli wszystko jest udokumentowane, może to pogorszyć Twoją sytuację w przyszłości. Aby zniknąć z rejestrów dłużników należy spłacić zobowiązania i skontaktować się z wierzycielem, który to po spłacie ma obowiązek zmienić Twój status w rejestrach. Można również przekazać dług na osobę trzecią. BIK przechowuje wszystkie informacje: pozytywne i negatywne z zakresu transakcji finansowych. Zwykle dane w BIK widnieją około 5 lat.

Biuro Informacji Kredytowej

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, gromadzi, przechowuje i udostępnia dane i informacje dotyczące aktualnych zobowiązań kredytowych wobec banków i innych instytucji kredytowych oraz historii kredytowej. BIK jest instytucją niezależną od banków, która pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy użytkownikami systemu. Do rejestru BIK, w odróżnieniu od BIG, nie trafiają jedynie dłużnicy, ale każdy, kto miał lub ma w banku jakiekolwiek zobowiązanie: np. kredyty, pożyczki, karty kredytowe. BIK gromadzi więc zarówno dane pozytywne, wskazujące na postępowanie konsumenta zgodne z warunkami umowy finansowej, jak i negatywne, wskazujące na nie wywiązywanie się z postanowień umowy. Instytucja ta została powołana, aby ułatwić kredytodawcom podejmowanie decyzji o udzielaniu pożyczek i kredytów, a także po to, by ograniczyć ryzyko przyznawania kredytów osobom, które mogą mieć trudności z jego spłaceniem (np. ze względu na ich wcześniejsze i wciąż regulowane zobowiązania).
Warto pamiętać, że każde opóźnienie w spłacie rat kredytowych zostanie odnotowane przez bank w BIK, co w przyszłości może utrudnić skorzystanie z kredytu lub pożyczki. Aby uniknąć podobnych trudności, należy terminowo regulować zobowiązania. Oczywiście decyzja o udzieleniu kredytu zależy od skali niespłacenia zobowiązania. Jeśli opóźnienie nastąpiło do 30 dni i zaistniało jednorazowo, możemy bez problemu ubiegać się o kredyt. Jeśli jednak spóźniliśmy się w spłacie ponad 30 dni, a sytuacja ta występowała regularnie, powinniśmy spodziewać się, że instytucja finansowa może odmówić udzielenia zobowiązania lub zwiększyć jego oprocentowanie.
Dane przetwarzane są od momentu zaciągnięcia zobowiązania, aż do momentu jego spłaty, oraz dodatkowo po wygaśnięciu zobowiązania przez 5 lat, jeśli konsument wyraża na to zgodę, co jest istotne w sytuacji posiadania pozytywnej historii kredytowej. Stanowi to bowiem argument za przyznaniem kolejnego kredytu na lepszych warunkach. Brak historii kredytowej w BIK na pewno nie ułatwi współpracy z instytucjami finansowymi, ponieważ klient taki postrzegany będzie anonimowo. Banki nie będą chętne do zaproponowania atrakcyjnych warunków. W sytuacji, gdy BIK nie jest sprawdzany, warunki pożyczki są zwykle takie same bez względu na posiadaną historię kredytową.

Biuro Informacji Gospodarczej

BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej zbiera, przechowuje i udostępnia informacje o wszelkich przeterminowanych i nie uregulowanych zadłużeniach, nierzetelnym wywiązywaniu się ze zobowiązań lub zalegających spłatach kredytów. Dane te są udostępniane wszystkim instytucjom, które podpisały umowę z BIG. Oferuje to sektorowi bankowemu i przedsiębiorcom narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów, a także wspiera te grupy w odzyskiwaniu zaległych należności. Do rejestru BIG można trafić w przypadku, gdy nastąpi opóźnienie w spłacie zobowiązania ponad 60 dni, zalegająca kwota wynosi minimum 200 złotych i kredytobiorca został powiadomiony listem poleconym 30 dni przed o zamiarze wpisania na czarną listę. Może zostać do niego zgłoszony zarówno przez przedsiębiorcę, jak i osobę prywatną. Bazy dłużników pełnią funkcję ostrzegawczą przed nierzetelnymi klientami, jak również przed niesolidnymi przedsiębiorstwami i instytucjami. W Polsce BIG reprezentują trzy instytucje: Krajowy Rejestr Długów (KRD), InfoMonitor oraz Europejski Rejestr Informacji Finansowej (ERIF).
Jednym z najpopularniejszych rejestrów dłużników jest KDR, czyli Krajowy Rejestr Długów. Jak wspomniano wcześniej, KRD jest bazą danych o dłużnikach. Z tych rejestrów mogą korzystać instytucje, które podpisały z nim wcześniej umowę. Przedsiębiorcy umieszczają informacje na temat konsumentów, mogą również otrzymać dane na temat potencjalnego klienta czy kontrahenta. KRD dostarcza również informacji konsumentom, którzy pragną sprawdzić wiarygodność instytucji finansowej lub pozyskać informacje na własny temat. Warunki wpisania na listę są takie same jak przy innych instytucjach BIG. Zaległa minimalna kwota musi wynosić 200 złotych, okres spóźnienia z zapłatą ponad 60 dni, a dłużnik powinien zostać powiadomiony przynajmniej 30 dni przed o zamiarze wpisania na czarną listę KRD. Istnieje również możliwość umieszczania pozytywnych danych na temat konsumenta, jest to jednak wpisywane w rejestr na życzenie pożyczkobiorcy.

Wiedza z zakresu zobowiązań finansowych jest niezwykle istotna w momencie, gdy pragnie się ubiegać o kredyt lub pożyczkę. Prezentowane na stronie internetowej NordicBanker pożyczki są w większości udzielane bez BIK, czyli nie są uwzględniane rejestry dłużników przy podejmowaniu decyzji pożyczkowej. Jest to o tyle wygodne, że łatwiej jest pożyczyć pieniądze u takiego pożyczkodawcy. Zwykle wymagania są związane z wiekiem klientów, obywatelstwem polskim i zameldowaniem na terenie RP. Dokumentem, który zabezpiecza spłatę pożyczki to zaświadczenie o stałym zatrudnieniu lub otrzymywaniu stałych dochodów. Należy jednak pamiętać, że obecność w BIK lub BIG może wynikać z problemów finansowych, dlatego też należy zaciągać kolejne zobowiązania odpowiedzialnie.

Konsekwencje niespłacenia pożyczki

Ważne jest, aby dokonać spłaty pożyczki w terminie. Spóźniona zapłata lub niewywiązanie się z umowy mogą mieć negatywne konsekwencje przy zaciąganiu kolejnych zobowiązań. Przy niedotrzymaniu terminów płatności, pożyczkodawcy wymagają zwykle dodatkowej opłaty za opóźnienie w spłacie. W rezultacie może wzrosnąć całkowity koszt pożyczki. Pożyczkodawca będzie mógł także odwołać się od umowy lub zmienić warunki spłaty. Następstwami mogą być również poważniejsze sankcje finansowe zgodne z umową lub może zostać uruchomiona procedura windykacyjna i przekazanie sprawy komornikowi w celu ściągnięcia należności poprzez przejęcie mienia do wartości długu. Pożyczkodawca może również zgłosić dłużnika do rejestrów gospodarczych, jak np. do Krajowego Rejestru Dłużników w celu poinformowania innych instytucji finansowych o niewiarygodnym pożyczkobiorcy oraz przyszłej ochrony przed stratami. Zachęca się zatem, aby dotrzymywać terminów płatności, a w razie problemów kontaktować się jak najszybciej z pożyczkodawcą w celu przedłużenia okresu spłaty.

Nordic Global Commerce ApS - Fyllestedvej 20 - 5464 Brenderup Fyn - DK - VAT: 40798374
Copyright © 2023 NordicBanker - All Rights Reserved
Nordic Global Commerce ApS - Fyllestedvej 20 - 5464 Brenderup - Denmark - CVR/VAT: DK40798374