Hvis du mangler penger så er privatlån løsningen. Det skal ikke stilles dokumentasjon for innkomst. Du skal bare opprette et lån, hvis du har fylt 18 og så finne det lånet som passer til din økonomi, så du kan nedbetale etter de ordningene som er på lånet. Det finnes mange forskjellige slags lån, både hva gjelder lånets størrelse og hvor mye som skal betales, så det er helt sikkert også et til deg. Det er ingen rådgivere som kommer med råd og har en tilgang som er skeptisk. Det er stor tiltro til at du selv har et overblikk over din egen økonomi og dermed også de behovene du har. Du kommer selv til å stå til regnskap for at det lånet du tar, er et som stemmer overens med hva ditt behov er og hvor man med forventning kan regne med at avdragene blir overholdt. Det er viktig at man oppretter et lån hvor man kan betale avdragene slik at man unngår ekstra renter, de såkalte morarentene, som er forsinkelsesrenter. Privatlån har til hensikt å styrke privatforbruket, så man kan investere i noen ting som ellers som utgangspunkt ikke var mulig. Hvis det krever store betalinger, så kan du låne pengene og avdragene over en lengere periode, så du får betalingen delt ut i mange små porsjoner, i stedet for noen få store.

Hvorfor privatlån?

Privatlån er en mulighet for forbrukeren til å få ført noen tanker og drømmer ut i livet. Hvis man har et ønske om noen ting som krever penger tilgjengelig her og nå, som man ikke har i øyeblikket, men derimot har penger til å betale tilbake senere i små biter. I forhold til å låne penger i et pengeinstitutt, så er det ikke her snakk om at man har den store regnemaskinen fremme for å regne ut hvor mye man har råd til å låne i forhold til ens innkomst. Det blir overlatt til forbrukeren selv. Det henger bl.a. sammen med at det er veldig individuelt hvor mye man er nødt til å ha på sin konto til eget forbruk pr. måned.

Det er i pengeinstitutter grunnsatser for hvor mye man skal ha i rådighetsbeløp pr. måned, vurdert ut fra hvor gammel man er og hva man eier, som er forbundet med noen utgifter. Vi mener dog ikke at man kan standardisere hva som kreves av rådighetsbeløp. Det er veldig individuelt. Noen har et stort forbruk mens andre har et mindre forbruk og ved å holde øye med det en måneds tid, kan man få en indikasjon av hva som for en selv er rimelig at det hver måned står på kontoen til privatforbruk, når alle de faste utgiftene er betalt. Privatlån gir mulighet for å gjøre noen ekstra ting uten at det vil gå ut over ens andre gjøremål. Det er muligheten for å gjøre noen ting som koster et engangsbeløp som ligger høyere enn hva man umiddelbart har til rådighet i den aktuelle situasjonen. Det betyr at man i stedet får en fornuftig avdragsordning på det lånet man oppretter.

Forbruk eller avbetaling?

Privatlån kan jo naturligvis og helt opplagt brukes til den en stor forbruksfest. Det er også det som oftest er meningen og hensikten. Nemlig at det er noe som man virkelig ønsker seg. Enten det er opplevelser eller materialistiske ting til hjemmet. En annen måte å anvende alle de mange typer av lån på, er å bruke dem som avbetaling på i forveien eksisterende lån. Det er en lang rekke av lån, hvor det er forskjellige avbetalingsordninger, forskjellige renter og forskjellige nedbetalingsperioder. De samlede utgiftene ved lånet kan man på alle lån enten regne ut og ofte står de også angitt. Hvis man på den måten blir oppmerksom på at man kan opprette et lån som er billigere enn det lånet man har i forveien, så gir det veldig god mening å opprette et nytt lån, hvor man så betaler ut det gamle lånet, så det er ute av verden og man så sitter med det nye lånet, opprettet på NordicBanker, hvor de samlede omkostningene er lavere. Da sparer man noen penger som er veldig gode å spare til en annen god periode. Det er sunn fornuft å kikke om man ved et annet lån kan få en billigere rente og lavere omkostninger, så man kan betale ut lånet med høyere renter. Derfor skal man også alltid undersøke markedet ordentlig, så man får de betingelsene som passer en best. Noen ønsker lang nedbetalingstid på lånet og dermed også lav månedlig betaling, mens andre har høyere prioriteter i forhold til å bli gjeldfri raskest mulig. Det er bl.a. ens rådighetsbeløp som er avgjørende i den sammenhengen og de øvrige faste utgiftene man har, slik som husleie, mat, forsikring, fagforeninger, TV, internett osv. Det er mange faste utgifter som skal betales enten månedsvis eller kvartalsvis og ved å strukturere dem en smule kan man utregne en gjennomsnittlig utgift pr. måned. Når man setter det tallet opp overfor ens inntekter, så er vi tilbake på rådighetsbeløpet og ut fra det må man vurdere hvor mye man er i stand til å avvikle på sitt privatlån pr. måned. Hvis man plutselig har fått ekstra penger på kontoen av en årsak, kan man velge i en periode å betale av ekstra på sin gjeld. Fordelen ligger i det at man vil bli gjeldfri tidligere. Det kan være en stor fordel for mange. Man skal ikke være så bekymret for å opprette privatlån. Med de mange forskjellige mulighetene som finnes og det store tilbudet av lån, så er det en klar fordel for forbrukeren at man kan velge og vrake blant de mulighetene som finnes. Konkurransen er stor og det gjør at man som tilbyder gjør kravene mindre og det er noe som forbrukerne kan nyte godt av.

Har man funnet det optimale lånet, ja så dreier det seg om å bruke lånet på å få innfridd de drømmene man går rundt med. Det er ofte eksotiske reisemål eller reiser til fjerne verdensdeler for en lengere periode. De opplevelsene som ligger ut over det vanlige. I god tråd med at man skal leve livet og leve i nuet, få de opplevelsene som man har gått og drømt om i kortere eller lengere tid, men som av gode grunner ikke har kunnet realiseres ennå. Nogen ganger må man også reagere på ens omgivelser. Det kan på våren være en god periode å overveie å få gjort noe med sin bolig. Om vinteren er det umulig å gjøre den slags på grunn av klima og vær, men når våren melder sin entre så begynner mange å realisere prosjekter på boligen, slik som å male, bygge om, lage innkjørsel og terrasse. Ting som skal ordnes etter forholdene og som kan være en økonomisk utfordring i mange hjem. Privatlån skal være med til å gjøre hverdagen morsommere og gi en fornemmelse av at man kan bruke penger. Ofte er man nødt til å ta seg selv i hele tiden å begrense seg selv og de kritiske spørsmålene om man har råd og om det virkelig er fornuftig osv., blir lagt litt på hyllen og man får mulighet for endelig å bruke penger.

Privatlån skal altså realisere de drømmene, hvor det er nødvendig å betale det hele eller vesentlige deler av en handel med det samme. Et beløp som man ikke umiddelbart har til rådighet og derfor må låne for deretter å betale tilbake i en etterfølgende periode. Man må også ta med i betraktning at det man kan tenke seg kanskje er på tilbud for en kort stund og kort tid etter vil være tilbake i normalpris som er vesentlig høyere. I de situasjonene duger det ikke å spare opp. Så gjelder det å slå til med en gang, for å få fordelen, og hvis man ikke har pengene så må man låne dem via et privatlån og så betale dem tilbake over en lengere periode. Det er en god idé at man ofte lurer på om man kan opprette et lån som er billigere enn dem eller de man har. Har man flere lån, kan man få dem samlet i et nytt lån, og hvis man kan få en lavere rente, så sparer man penger. De ønskene man har for enten å forbedre noen ting i sin bolig, kjøpe materialistiske ting til hjemmet, som gjør at man er med på moten, eller reiser til fjerne strender, eksotiske land, andre kulturer, er noen forhold som vi gjerne vil hjelpe kundene med på. Det dreier seg nemlig om å leve livet, gjøre noen ting og la være med å angre på det senere. Livet er for kort til anger og det hjelper ingenting allikevel. Privatlånet er til for å hjelpe de som står i en situasjon hvor litt tilført kapital vil endre på forhold og gjøre noen ting mulig. Senere kan man så betale det man skylder.

Privatlån er lån som gis til private forbrukere. Lånene er normalt på mellom 1000 og 300 000 kroner. Alle over 18 år kan ta privatlån, det kreves kun at du har norsk oppholdstillatelse.

Konsekvenser vid misskötsel av lån

Det är viktigt att hålla tidsfristerna vid återbetalning av lån. Vid utebliven eller för sen betalning kan det få negativa konsekvenser för dina framtida betalningar. Långivare får möjligheten att säga upp eller ändra dina betalningsvillkor utan att det kan ställas motkrav. Konsekvenserna kan vara att de kräver återbetalning av lånet omedelbart utan ytterligare varsel vilket kan resultera i inkasso. Om betalningsfristerna inte följs kommer långivaren ofta lägga till en dröjsmålsränta för hantering av den sena betalningen. Utöver det kan det få konsekvenser för avbetalningsplanen och göra att den samlade återbetalningen ökar markant. Långivaren kommer oftast att registrera låntagaren med en betalningsanmärkning för att säkra sig mot framtida förluster. Det rekommenderas därför att man följer alla tidsfrister och att det inte sker någon misskötsel med återbetalningen.

Adress: Nordic Global Commerce ApS - Fyllestedvej 20 - 5464 Brenderup Fyn - DK - VAT: 40798374
Copyright © 2023 NordicBanker - All Rights Reserved
Nordic Global Commerce ApS - Fyllestedvej 20 - 5464 Brenderup - Denmark - CVR/VAT: DK40798374