Få lagt et budsjett her

Har du fått lagt ditt budsjett for i år?
Alle har nytte av å legge et budsjett. Det gir overblikk over økonomien og gør at man kritisk tar stilling til ens eget eller familiens forbruk og inntekter. Når du legger et budsjett, så ender det ofte med, at du forbedrer ditt rådighedsbeløp.

Budsjett er viktig, når man vil låne penger
Når man skal låne penger er det veldig viktig, at man har kjennskap til, hva ens økonomi kan tåle. Hermed kan du fastlegge, hvilken månedlig ytelse du skal velge å avdra på lånet. Når du får overblikk over din økonomi, finner du kanskje ut av, at du kan avdra mere om måneden og dermed forkorte afbetalingstiden. De samlede kredittomkostninger for lånet bliver slik mindre.

Hent en budsjettskabelon gratis her
Vi har gjort det lett for deg å legge et budsjett. bruk vårt budsjettskabelon, så er du godt på vei til et bedre overblikk over din økonomi. Det eneste det krever er Excel fra Microsoft Officepakken.

Hent budsjettarket her