Banker og andre pengeinstitusjoner har et hovedmål: De skal kunne tjene penger på investorene og aksjonærene deres. En bank er en virksomhet som alle andre, og er heller ikke så forskjellig fra andre næringsområder og virksomheter. En bank vil alltid prøve å maksimere deres profitt, noe som ofte kommer til uttrykk gjennom mer salg, og større renter og gebyrer. Hvis du ikke er kritisk til tilbudene du får fra banken din, så kan du ende med å kjøpe produkter og tjenester som du egentlig ikke har bruk for. Det kan også hende at du i kommer til å skulle betale store årlige omkostninger på et lån, som du eller kunne fått billigere fra en annen bank.

Det å ha en god kunderelasjon er viktig for banken, og en del av profittmaksimeringen. De vil gjerne beholde kundene, og helst unngå at de bytter bank. Det er dyrere for banken å skulle finne nye kunder, sammenlignet med å vedlikeholde forholdet til eksisterende kunder og sørge for at de ikke bytter. Det er noe de fleste bankrådgivere vet, og du kan derfor bruke det til å få forhandlet ned prisen på produktene og tjenestene du får fra banken. Vi har laget en veiviser til et billigere forhold med banken din. Se hvordan du kan redusere dine årlige utgifter:

  1. Få deg et overblikk: Du blir nødt til å ha et overblikk over alle ytelsene du får fra banken din. Du bør ha en liste klar over alle lån, pensjoner, kredittkort, aksjer osv. som du har gjennom banken din. I listen skriver du også hvor mye du betaler for de forskjellige ytelsene hvert år. Du finner som regel en prisliste på bankens hjemmeside. Du bør samtidig sammenligne prisene i din egen bank med tilbud fra andre banker.
  2. Finn et godt tilbud: Det er et godt utgangspunkt for en forhandling, hvis du kan vise at en annen bank har gitt deg et bedre tilbud. Hvis du også kan vise hvor mye du sparer på å skifte bank, så vet du også hvor mye banken din skal skjære i utgiftene før du er fornøyd.
  3. Få et møte med en rådgiver: Når du har gjennomført trinnene over, så er du klar til å forhandle deg frem til lavere utgifter. Presenter tilbudene og tallene for bankrådigveren, og gå gjennom alle tjenestene hver for seg. Det kan hende at du ikke har bruk for en tjeneste lenger eller at du kan legge sammen to lån, og spare penger på den måten. Hvis du har gjort et godt grunnarbeid, så vil du som regel få viljen din.