I alle virksomheter er det budsjetter. budsjettene skal overholdes for at virksomheten er en suksess. Så det er budsjetterne som er første forutsettning for, at en virksomhed er en succes.

Privatbudsjett og husholdningsbudsjett

Slik er det ofte også i husholdningen. lager man et budsjett over inntekter og utgifter, ja så er man godt på vei til suksess i husholdningsøkonomien.

Et privatbudsjett er ikke et stort omfattende regneark med massevis av tall og beregninger. Et privatbudsjett er mere en simpel sjekkliste, som viser hvor mye du kan bruke hver måned. Budsjetttet kan deles inn i noen klumper, da det letter og forenkler overskueligheten. Hver måned har man så en sjekkliste, som viser hva man får bruke av penger på forskjelllige ting. Det viktigste er naturligvis at man også overholder og oppdaterer budsjetttet.

En enkel måte å styre budsjettet på er, at man deler det inn i følgende overordnede poster:

- inntekter: Hvor mye får du utbetalt i lønn hver måned
- Faste utgifter: husleie, avdrag på lån, bilutgifter, vann, el og varme, forsikringer, a-kasse o.lign
- oppsparing til store ferier: Hver måned spares opp til sommerferie, høstferie o.lign
- oppsparing til uforutsette utgifter: Ny vaskemaskin, ny sykkel osv.
- mat, klær og fornøyelser

Når du har skapt dette overblikket, er det enkelt å se hvor mange penger som hver uke til den siste posten ”Mat og fornøyelser”. På denne måten unngår man å overforbruke og sette seg i gjeld.

Vil du gjøre det endda mere simpelt, lager du en konto i banken, der du hver måned utelukkende overfører det beløpet som er satt av til mat, klær og fornøyelser. Når du skal handle er det denne konto pengene tas fra. Da er det alltid styr på privatøkonomien, og du vil ikke få stygge overraskelser.