Man kan diskutere om bøker for studenter på universitetet burde være gratis, akkurat som for videregående, ungdomsskolen og barneskolen. Studenter er ofte økonomisk presset, og byrden fra dyre bøker kan gjøre at mange bukker under. På den andre siden, så skal vi bare være glade for at alle utdannelser i Norge er gratis og at vi får støtte fra lånekassen. Uansett hvordan man ser på det, så er det fortsatt mange studenter som har problemer med å få pengene til å rekke. Utgiftene til leilighet, forsikring og skolebøker er store og tar opp mye plass i budsjettet. I de fleste tilfellene er støtten fra lånekassen ikke nok til å dekke alle utgiftene.

Få råd til bøkene!

Universitetsutdannelse betyr også høyere utgifter på skolebøker

Utgiftene til skolebøker er som regel en stor del av budsjettet til norske studenter. I Norge skal skolebøker være gratis helt opp til videregående skole, men når man kommer videre på universitetet må man selv betale. Hvis man tar et studie på flere år, og det er mange som tar en master på 5 år, vil man jevnlig ha bruk for nye bøker. Det betyr også at bøkene ikke bare er en engangsutgift. For noen betyr det at man ikke har råd til alle bøkene, men nøyer seg med å kjøpe de viktigste. Det kan bli et problem, hvis studiet baserer seg på informasjon og faglige kunnskaper som kun er å finne i lærebøker.

Lån til bøker er et alternativ

Vi trenger en løsning på problemet, for det er ikke sannsynlig at støtten fra lånekassen kommer til å være nok til å dekke alle utgiftene til studenter. Derfor er det viktig at vi ser andre steder etter støtte til skolebøker. En løsning som mange studenter velger å bruke, er å ta et ekstra lån for å ha råd til skolebøkene. Det kan lett rettferdiggjøres ved å se på lånet som en investering i ens egen utdannelse og fremtid. Et lån til finansiering av studiebøker er en god løsning, hvis man ikke selv har pengene til å kjøpe dem. Et lån kan også lette det økonomiske trykket, så studentene kan slappe av og fokusere på studiet uten å tenke på penger til skolebøker.

Lån penger til skolebøker og invester i utdannelsen din

Man kan bruke mye tid på å diskutere om studentene får nok støtte og hjelp, og om de burde få mer. Uansett hvilket synspunkt man har, så kan man ikke se bort fra at man som student er økonomisk presset. Derfor er det også den eneste utveien for mange å ta lån til skolebøker. De er nødvendige for studiet, som senere åpner muligheter for godt betalt arbeid.