Grønn energi er en felles betegnelse for miljøvennlige elektriske installasjoner som reduserer CO2-utslippet og ikke tærer på jordens knappe ressurser av kull, naturgass og olje. Grønn energi er en mer langsiktig energiløsning for private forbrukere. Det kan på kort sikt virke dyrt å isolere boligen eller skifte ut energikilden med solcelleanlegg, men på lengre sikt tjener både du og miljøet på utskiftingen. I takt med at jordens ressurser blir redusert, blir tradisjonelle energikilder dyrere, mens vind, vann og sol blir billigere, på grunn av at teknologien hele tiden rykker fremover sammen med vår kompetanse. Kombinert med det grønne fokuset fra vår regjerings side, hvor det gis energitilskudd m.m. til energiforbedringer, lønner det seg nesten ikke å la være.

Lån penger til isolering

Billig isolering

Isolering med papir er en forholdsvis billig og kostnadseffektiv løsning som kan spare deg for mye penger på strømregningen. I tillegg til redusering av varmetap, har isolering med papir mange fordeler. For det første er det gjenbrukbart og under produksjonen er CO2-utslippet mye mindre enn ved f.eks. produksjon av mineralull. I tillegg isolerer det opptil 10 prosent bedre enn isoleringsprodukter av mineralull. Det gir deg et mindre varmetap og derfor et lavere strømforbruk. Isolering virker forebyggende på forråtnelse, mugg og skadedyr, og det bidrar derfor til et bedre inneklima, hvor det f.eks. ikke dannes kondensvann på innsiden av vinduene, og hvor kuldebroer blir minimert.

I tillegg til de miljøvennlige aspektene har isolering med papir en lyddempende effekt. Faktisk viser eksterne tester at papir kan redusere lyd med opptil 10 ganger. Dette er spesielt en fordel i rekkehus og etasjeboliger, hvor det ofte kan være lytt.

Lån penger til isolering

Til miljøvennlige og bærekraftige forbedringer av boligen er det mulig å låne opptil 300.000 kr som du kan nedbetale i ditt eget tempo. Du bestemmer selv nedbetalingstiden på lånet ditt, og du kan nedbetale med avdrag over en periode på 7 år. Du har mulighet for å tilpasse de månedlige avdragene individuelt etter din privatøkonomi, og du får derfor en så fleksibel nedbetaling som mulig. Søk om lån til isolering med papir eller mineralull i dag. Vanligvis har du pengene allerede innen 48 timer.