At låne penger online er ganske enkelt og simpelt. Det er da noen forskjelllige faguttrykk, som er deilige å vite om. Kender man disse uttrykkene, er det enklere å skape seg et godt overblikk, og man unngår ubehagelige overraskelser senere. Man har sikkert hørt forklaringene i banken, men det kan være vanskelig å huske akkurat hva som blir sakt på møtene i banken.

De viktigste uttrykkene er:

- ytelse/månedlig ytelse
- avdrag/månedlige avdrag
- løpetid
- ÅOP
- Restgjeld

Forklaringen på de enkelt fagtdtrykk er følgende:

ytelse: Ytelsen er det beløpet du hver måned skal betale. Det vil sige at ytelsen er det beløpet som blir trukket på din konto hver måned. Enkelt låneutbydere kan også trekke et mindre gebyr, som er et beløp som skal dekke de omkostningene firmaet har med å overføre pengene.

avdrag: avdrag er det beløpet ditt lån formindskes med hver måned. beløpet er altså mindre enn din ytelse, da du også betaler renter til låneselskapet.

løpetid: Løpetiden er det antall år eller måneder, hvor du skal betale til ditt lån hos låneselskapet. Hvis du fx har et lån på kr. 15.000 vil dine månedlige ytelser bli mindre hvis løbetiden er lang. Omvendt vil du også komme til at betale flere renter til låneselskapet ved en lang løpetid.

ÅOP: Den Årlige Omkostnings Procent ÅOP er den samlede rente du betaler til låneutbyderen. Hvis renten på lånet fx er 20% kan den samlede rente ÅOP godt være 23%, da der også skal betales gebyrer og liknende til låneselskapet.

Restgjeld: Restgjelden er det beløpet du skylder til låneselskapet. Din restgjeld blir altså mindre og mindre jo mere du betaler i avdrag.

Nå bør du være klar til å vurdere de enkelte låneutbydere, og finne det som passer deg.