Mange unge mennesker i dagens samfunn bruker penger løst, uten å tenke på at de skal tilbakebetales på et tidspunkt. Det holder selvfølgelig ikke i lengden, og de unge er ofte ikke klar over konsekvensene som kommer med et tankeløst forbruk og store forbrukslån. De gambler med fremtiden sin. Forbrukslån er dyre, og et lån på 100 00 kroner kan ha en årlig omkostningsprosent som er over 20 %. Det betyr i praksis at lånet kommer til å koste 20 000 kroner hvert år, hvis man ikke avdrar på hovedbeløpet. Rådene under hjelper deg med å få kontroll på økonomien din, hvis du har problemer.

Budsjettering
Få en oversikt over inntektene og utgiftene du har hver måned, og hvert kvartal og halve år. Skriv alt ned i tabeller, hvor du har inntekter i en kolonne og utgifter i en annen. Del det gjerne opp, så du får en månedlig oversikt. Skriv også ned hva som er faste eller variable utgifter, og hvor mye du avdrar på lånene dine hver måned.

Når du har fått deg et godt overblikk over økonomien din, kan du begynne å kutte der du kan. Det kan for eksempel være i fast utgifter, hvor du kan bytter til en billigere fagforening, bytter telefonabonnement eller TV-pakke. Det kan også være under variable utgifter, hvor du kutter ned i noe av det gøye du gjør hver måned. Det kan for eksempel være en kinotur eller et kafébesøk mindre hver måned, eller å vente med å kjøpe nye klær til du trenger det.

Gjeld
Hvis du er en av de mange som har brukt flere penger enn de har, så sitter du kanskje med en del restgjeld som du betaler for hver måned. Forbrukslån og kvikklån har som regel en høy årlig omkostningsprosent (ÅOP), og det kan derfor være lurt å samle alle lånene i et større lån. Da kan du redusere de årlige omkostningene, få en lavere rente og et bedre overblikk over gjelden din.

God privatøkonomi krever omtanke
En god privatøkonomi krever at du tenker før du handler. Det er som regel ikke plass til impulskjøp, eller mat fra kantinen hver dag bare fordi man er lat og ikke vil lage matpakke selv. Du kan være fokusert på målene dine, og alltid tenke før du bruker penger. Økonomien din vil gravis bli bedre, og du oppdage at du får et større pusterom.