Online lån er veldig lett å ta, da kravene er få og lette å overholde for de aller fleste mennesker. Av denne grunn velger veldig mange mennesker et online lån, samtidig som det er en stor fleksibilitet med denne lånemuligheten. Ofte er man som låner selv med til å tilrettelegge lånet og avbetalingsordningen. Men det skal ikke være noen tvil om, at selv om fleksibiliteten er stor og mulighetene mange, så er det viktig at man overholder avbetalingsordningen og at man holder seg innenfor de rammene som lånetilbyder har satt i forbindelse med ditt online lån.

Låneavtale

De fleste tar et lån som en løsning på et økonomisk problem. Ved ikke å overholde betalingsfristene på avbetalingen vil det økonomiske problemet slett ikke forbedres av lånet, men tvert imot forverres. Glemmer du en eller flere betalingsfrister kan det ha negative konsekvenser for dine fremtidige betalinger, og for hele ditt lån generelt. Du har før lånet inngått en avtale med tilbyderen av lånet og ved ikke å overholde betalingsfristene, bryter du denne avtalen. Tilbyder av lånet har derfor mulighet for å endre eller helt å oppsi ditt lån på de vilkårene avtalen inneholdt. Konsekvensen kan ved et av de verste tilfeller være at tilbyderen krever øyeblikkelig innfrielse av lånet. Som oftest vil det være et ekstra pålagte gebyrer på grunn av den behandlingen som den sene avbetalingen vil kreve, samt en forøkelse av avbetalingsperioden. Dette vil ha konsekvenser for mange menneskers økonomi, som vil etterlate dem med en verre økonomi etter lånet enn før. Innimellom kan man lage en avtale med lånetilbyder, men den eneste måten å sikre deg selv fra disse konsekvensene er å overholde betalingsfristene. Sørg derfor for å bare ta et lån hvor avbetalingsavtalen er realistisk for deg å overholde, i forhold til din økonomi.