Hvis du er i en økonomisk trængt situation, og har brug for penge, er det nærliggende at få et lån i din lokale bank. Her er den årlige omkostning i procent lavere, end alternativet der er et forbrugslån via en af de private låneudbydere på markedet, der omvendt kan tilbyde lån på mere fleksible vilkår, hvor du ikke skal stille sikkerhed.

lån i banken

Det er dog ikke så lige til at få et lån i banken. Især ikke hvis man er trængt økonomisk. Bankernes lånevillighed efter finanskrisen har kun været dalende, og man kan efterhånden kun få et lån hvis man bliver godkendt efter en forholdsvis streng kreditvurdering. Der er dog nogle ting, du selv kan gøre for at forhøje din chance for et ja.
Gør dit forarbejde ordentligt
Dette råd er essentielt, da praktisk taget ingen bankrådgivere låner penge ud, uden at tage højde for din private økonomi og dine gældsposter. Gør det nemt for bankrådgiveren og opdater dit budget, samt indtægter og udgifter inden du tager til mødet. På denne måde viser du, at du er ansvarsbevidst og ansvarlig. Det indikerer også, at du har styr på din privatøkonomi, selvom du har brug for et lån.

Gør dig ligeledes nogle tanker angående afbetalingen på dit lån. Lav et par forskellige scenarier for afbetalingen, hvor du tager udgangspunkt i dit rådighedsbeløb, som du finder i dit budget. Det ene scenarie er, hvor du går ned i din levestandard, og afbetaler lånet så hurtigt du kan. Det andet scenarie kan være en mindre stringent afbetaling, hvor de månedlige rater er mindre. Afhængigt af din bankrådgivers velvilje, og din historik i banken, kan du fremlægge de forskellige forslag.

Skjul ikke formålet med dit lån. Spil med åbne kort og fremlæg din situation så nøgternt, som det er muligt. Bankrådgiveren får på den måde de bedste muligheder for at hjælpe dig ud af din situation. Held og lykke med lånet.