Lendo
10.000 - 500.000 kr. Beløb
1 - 12 år Løbetid

Saml. kreditbeløb: 250.000 kr. Løbetid: 11 år. Variabel debitorrente: 7%. ÅOP: 7.2%. Mdl. ydelse: 2.806kr. Saml. kreditomk.: 120.399kr. Saml. tilbagebetaling: 370.399kr. Maks. ÅOP: 24.99%.

Finansloven 2012/2013

Finansloven for 2012 er netop vedtaget fra regeringens side. Regeringen, der består af en koalition af S, SF og R har i samarbejde med Enhedslisten valgt at fokusere på en kickstart af den danske økonomi, der til stadighed er i recession. Kickstarten skal bl.a. ske ved hjælp af offentlige investeringer for 14 mia. kr., der fremrykkes til 2012 og 2013 for på den måde at sparke gang i økonomien igen. De fremrykkede investeringer skal bl.a. skabe flere arbejdspladser i bygge- og anlægssektoren, men der investeres også penge i sygehusene og daginstitutionerne, hvilket vil sikre ansættelse til mere fagligt personale på landets sygehuse og pædagoger i daginstitutionerne.

Afskaffelse af fattigdomsydelser mm.

På mange områder går Finansloven for 2012 og 2013 imod klassisk socialistisk værdipolitik, hvor velfærd betyder mere end vækst. Dette er fx tydeligt i mange af aftalerne, der er forhandlet på plads over midten. Faktisk er hele 11 lovforslag blevet realiseret med et bredt flertal henover midten. Det ses også af indholdet i finansloven, hvor mange af overførselsindkomsterne og fattigdomsydelserne der er reguleret kraftigt ned eller helt er afskaffet. Dagpengeperioden er fra d. 01/01 2013 kortet ned til 2 år. Dette er et forslag, som har vakt meget utilfredshed blandt landets ledige. Derudover er fattigdomsydelser, som starthjælp, kontanthjælpsloftet og timereglen blevet afviklet. Formålet med nedskæringerne i velfærden er dels at udligne skellet mellem rig og fattig, så der bliver færre fattige i Danmark. Sekundært vil finansloven skabe et større incitament for arbejdsløse og arbejdsduelige mennesker til hurtigst muligt at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. Dette gælder også for indvandrere, hvor mange af de besparede midler vil blive brugt til integration af særligt udsatte grupper. Fx afskaffelsen af starthjælpen, der gives til personer, der endnu ikke har været i landet i 7 år. Disse kan ikke søge kontanthjælp, og har nu heller ikke mulighed for at få starthjælp. Det er derfor nødvendigt for disse hurtigst muligt at komme ud på arbejdsmarkedet, så de kan blive selvforsørgende. Regeringen er bevidst om deres eget ansvar i forbindelse med aktivering af de arbejdsløse. Dette kommer bl.a. til udtryk i Finansloven for 2012 og 2013, hvor regeringen har forstærket deres indsats for at skabe flere praktikpladser. Dette sker, da mange unge mennesker falder fra erhvervsuddannelserne, da de ikke når at finde en praktikplads i tide. Tidligere har arbejdsgivere kunnet få op til 50.000 kr., hver gang de stiftede en praktikplads. Den kontante bonus er med den nye finanslov forhøjet til 70.000 kr.

Konsekvenser ved misligholdelse af lån

Det er vigtigt at betalingsfrister på lånet overholdes. Ved manglende eller for sen betaling kan det få negative konsekvenser for dine fremtidige betalinger. Långiver vil have mulighed for at opsige eller ændre dine betalingsvilkår uden der kan stilles modkrav. Konsekvensen kan være, at der gøres krav om øjeblikkelig indfrielse af lånet uden yderligere varsel, hvilket kan resultere i inkasso. Overholdes betalingsfristerne ikke, vil långiver oftest pålægge et ekstra gebyr for håndtering af den for sene betaling. Herudover kan det få konsekvenser for afdragsperioden, hvilket kan betyde, at den samlede tilbagebetaling øges væsentligt. Långiver vil desuden registrere oftest sikre en registrering af låntager som dårlig betaler for at sikre sig mod fremtidige tab. Der opfordres derfor til, at alle betalingsfrister overholdes og der ikke sker misligholdelse af tilbagebetalingerne.

Annonceringsoplysninger:

Lånene, der fremgår af NordicBankers oversigt, er udelukkende et udsnit af de lån, der er til rådighed på det danske marked. Ved formidling af kontakt mellem en bruger og en lånudbyder modtager NordicBanker en kommission. Dette gør os i stand til at tilbyde vores service gratis til brugerne. Al information om de viste lån kommer fra de respektive lånudbydere.

Adresse: Nordic Global Commerce ApS - Fyllestedvej 20 - 5464 Brenderup Fyn - CVR: 40798374
Copyright © 2023 NordicBanker - All Rights Reserved
Nordic Global Commerce ApS - Fyllestedvej 20 - 5464 Brenderup - Denmark - CVR/VAT: DK40798374