Online lån er yderst nemt at tage, da kravene er meget få og lette at overholde for langt de fleste mennesker. Af denne grund vælger rigtig mange mennesker et online lån, samt fordi at der ligeledes er stor fleksibilitet. Ofte er man som låner selv med til at tilrettelægge lånet og afbetalingsordningen. Dog skal der ikke herske nogen tvivl om, at selvom at fleksibiliteten er stor og mulighederne mange, så er det vigtigt at man overholder afbetalingsordningen og at man holder sig indenfor de rammer som låneudbyder har sat i forbindelse med dit online lån.

De fleste tager et lån som en løsning på et økonomisk problem. Ved ikke at overholde betalingsfristerne i afbetalingen vil det økonomiske problem slet ikke forbedres af lånet, men tværtimod forværres. Misser du en eller flere betalingsfrister kan det have negative konsekvenser for dine fremtidige betalinger, og for hele dit lån generelt. Du har inden lånet indgået en aftale med udbyderen af lånet og ved ikke at overholde betalingsfristerne, bryder du denne aftale. Udbyder af lånet har derfor mulighed for at ændre eller helt opsige dit lån på de vilkår aftalen indeholdte. Konsekvensen kan ved et af de værste tilfælde være, at udbyder kræver øjeblikkelig indfrielse af lånet. Som oftest vil det dog være et ekstra pålægget gebyr på grund af den behandling som den sene afbetaling vil kræve, samt en forøgelse af afbetalingsperioden. Dette vil have konsekvenser for mange menneskers økonomi, som vil efterlade dem med en værre økonomi efter lånet end før. Indimellem kan man dog lave en aftale med låneudbyder. Dog er den eneste måde at sikre dig selv fra disse konsekvenser, at overholde betalingsfristerne. Sørg derfor for kun at tage et lån, hvor afbetalingsaftalen er realistisk for dig at overholde, i forhold til din økonomi.