Investering udspringer i bund og grund fra et ønske om at forrente sine penge bedre end den aktuelle rentesats på indlån, der gives i din lokale bank. I praksis kan man investere i alt – lige fra gode årgangsvine og limiterede ure til værdipapirer og alle verdens råvarer. Du kan investere dine penge i produktionsfaciliteter eller i en medarbejder, der kan tjene sin egen løn hjem igen, hvorefter du kan beholde overskuddet. Hvad enten du ønsker at investere din arv, pensionsopsparing eller friværdi, så er der gode råd at hente i denne artikel.

Gode råd til dig der ønsker at investere.

Sæt dig et mål

Som i alle andre aspekter af livet, er det at sætte sig konkret mål, noget af det allervigtigste du kan gøre. Et mål kan være ønsket om x antal procent i afkast eller en passiv indkomst i form af et udbytte hvert år. Vigtigt at overveje er også, hvornår du når din smertegrænse, hvis din investering slår fejl. Hvor mange procent af initialsummen har du råd til at miste? Gør dig ligeledes nogle tanker om din exitstrategi. På aktiemarkedet sælger du blot dine aktier, men andre investeringer kan være mere komplicerede.

Spred din risiko

Spil aldrig alle dine penge på en hest, og saml aldrig hele din opsparing i en investering. Spred din risiko ved at investere i forskellige værdipapirer indenfor forskellige brancher eller køb råvarer ved siden af din investering i Schweizerfranc. Risikospredning er sund fornuft, da du med en afbalanceret risikospredning kan have et positivt afkast, selvom enkelte investeringer er for nedadgående.

Tænk SKAT

Vi har et højt skattetryk i Danmark, hvilket kan sætte en dæmper på din begejstring, når du ønsker at hjemtage en gevinst ved at sælge dine investeringer. Sørg for at du kender skattereglerne, så du kan slippe med så lidt i skat, som det er muligt, samt minimere eventuelle tab vha. skattemæssige fradrag.

I alle aspekter af investering gælder det, at jo bedre du gør dit hjemmearbejde, desto bedre rustet er du til at varetage og profitere på din investering. Invester aldrig i en forretning, som du ukritisk har fået anbefalet af en bekendt eller din bankrådgiver. Vedkommende kan have skjulte motiver.